Update, planning, werkzaamheden en waterhuishouding

11 juni 2024

Raad van State

Eind mei heeft de zitting plaatsgevonden. Het is nu aan de Raad van State om een uitspraak te doen. In beginsel neemt de Raad van State 6 weken voor het doen van een uitspraak. Echter heeft de Raad van State tijdens de zitting laten weten dat het ook wel langer kan duren. Hopelijk is er voor de zomer een uitspraak op de beroepen.

Planning

Bij een positieve uitspraak van de Raad van State en het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, zullen we een globale planning opstellen met de prognose wanneer we verwachten met de eerste fase in verkoop te gaan.

Opruim- en saneringswerkzaamheden

Voor het nieuwbouwproject Westeinderhage is milieukundig onderzoek uitgevoerd naar de gesteldheid van de bodem. Na het uitvoeren van het milieukundig onderzoek is gebleken dat delen van de bodem verontreinigd zijn en dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in het plangebied. Ook liggen er in het gebied restanten beton en zijn er oude paden en funderingsresten aanwezig. Voordat er woningen gebouwd kunnen worden, zal het terrein opgeruimd moeten worden en de grond moet geschikt gemaakt worden voor het voorgenomen gebruik. Voor een deel van de saneringswerkzaamheden in het plangebied ontvangen we subsidie van de provincie Noord-Holland. Inmiddels is VanderHelm in opdracht van ons gestart met de uitvoering van deze werkzaamheden. De werkzaamheden zullen in twee aansluitende fasen worden uitgevoerd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in totaal ongeveer 20 weken in beslag nemen.

Het materieel en het bouwverkeer zal via de Spiegelstraat worden ontsloten en vervolgens direct via de Bilderdammerweg richting de Ambachtsheerweg Kudelstaart verlaten om de overlast tot een minimum te beperken.

Waterhuishouding

Het bestuur van het Waterschap heeft in maart het voorgenomen besluit ter inzage gelegd. Hierop is een zienswijze binnen gekomen. Het Waterschap neemt deze zienswijze mee in de verdere besluitvorming. De verwachting is dat niet voor vertraging zal zorgen voor de voortgang van het project.

Delen

2024-06-17T11:13:18+00:00