Update en natuurinclusief bouwen

21 december 2023

In de vorige nieuwsbrief hebben we je geïnformeerd over de verschillende uitstralingen van de ‘buurtjes’. Naast deze verschillen, zullen de woningen in Westeinderhage ook in diverse prijscategorieën worden aangeboden.

In totaal worden er zo’n 270 nieuwe woningen gerealiseerd in de nieuwe wijk. Het woningbouwprogramma bestaat voor ongeveer een kwart gedeelte uit sociale woningen en voor ongeveer een derde deel uit middel dure woningen. De sociale en middel dure woningen zijn voornamelijk de beneden-bovenwoningen en de startersappartementen en worden zowel te huur als te koop aangeboden. Het overige deel van de woningen worden in het duurdere koopsegment aangeboden. Hierdoor ontstaat een wijk met een gevarieerd aanbod voor verschillende doelgroepen.

Gewijzigde start verkoop

Zoals eerder gemeld, is de start van de verkoop van fase I helaas vertraagd. Deze vertraging houdt verband met de beroepen die zijn ingediend bij de Raad van State met betrekking tot het vastgestelde bestemmingsplan. In oktober heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over een verzoek om een voorlopige voorziening, waarbij de voorzieningenrechter het verzoek heeft afgewezen. Hoewel deze uitspraak helaas niet betekent dat we onmiddellijk met het project kunnen doorgaan, zijn we wel weer een stapje dichterbij. We wachten nog op de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de ingediende beroepen. Hiervoor is nog geen zittingsdatum gepland. We hopen snel meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over het verdere verloop van het project.

Natuurinclusief bouwen

Ondanks de vertraging hebben we niet stilgezeten. In samenwerking met onze ecoloog hebben we onderzocht welke stappen we kunnen nemen om de biodiversiteit binnen Westeinderhage te vergroten door natuurinclusief te bouwen. Natuurinclusief bouwen betekent dat we bij het ontwerp van de woningen bewust ruimte creëren voor biodiversiteit. Dit kan zowel op, aan, of in de bebouwing of de (openbare) omgeving, zodat een verscheidenheid aan planten- en diersoorten hier een thuis kan vinden.

Enkele voorbeelden hiervan zijn de toepassing van groene daken op bergingen en garages, evenals het plaatsen van broed-, insecten- en nestkasten aan de gevels van de woningen. Hierbij wordt zorgvuldig rekening gehouden met welke soorten zich het prettigst voelen in specifieke delen van het plan. Zo zorgen we ervoor dat Westeinderhage niet alleen een fijne plek wordt voor bewoners, maar ook een gastvrij thuis voor diverse plant- en diersoorten.

Westeinderhage wordt een heerlijke plek om te wonen en wat ons betreft ook een prachtige toevoeging aan het dorp Kudelstaart. Houd je mailbox en de projectwebsite in de gaten voor meer nieuws en updates.

Projectteam Westeinderhage

Delen

2024-01-24T09:26:16+00:00